Pazar Araştırması

İmge ve Motif Analizi

Medya kampanyalarının stratejik gelişimi

kookDesign

Pazar araştırması

Pazar araştırması

Psikolojik morfolojiye dayalı psikolojik pazar araştırması ile müşterinin satın alma davranışına ve ürün kullanımına yönelik nedenleri belirlenir. Ayrıca bilincalti psikolojisi açısından müşterileriniz tarafından algılandığı için firma imajı veya markanız ön plana çıkarılır.

Bu yöntem nöropazarlamada kullanılmaktadır. Morfolojik pazar araştırması, hedeflenen reklamcılık, marka ve ürün geliştirme ve yöntemsel hedef grup modelleme yoluyla kullanıcı davranışının ve müşterilerin satın alma kararının etkilenebileceği özel tasarlanmış medya ve pazarlama stratejileri geliştirir.

İmge ve motif analizi

(Psikolojik pazar araştırması)

Medya kampanyalarının stratejik gelişimi